Páskovací technika (automatické nebo ruční páskovače) pro horizontální i vertikální páskování produktů bez podkladové palety. Páskovaným produktem mohou být: kartony, pytle, hranoly, přepravky a další transportní jednotky.

Horizontální páskovací stroje pro páskování paletizovaného zboží. Horizontální páskování může sloužit k páskování produktů např. zámková dlažba, tavrovky, cihly, přepravky s nápoji etc.

Vertikální páskování produktů bez podkladové palety s aplikací ochranných hran. Tento způsob páskování lze aplikovat na betonové prefabrikáty, dřevě né hranoly, obrubníky etc.

Vertikální páskování produktů na podkladových paletách. Neobvyklejší způsob paletizovaného zboží lze využít např. v páskování lepenky, papíru, kartonáže, naplněných krabic, betonážských výrobků, dřeva ve formě řeziva etc.

Vertikální páskování produktů na podkladových paletách  s aplikací ochranných příklopů. Ochranná funkce příklopu se využívá při páskování např. papíru, tiskovin, časopisů, knih paletizovaných na podkladové paletě.

Podélné páskování paletizovaných produktů. Aplikace podélného páskování je vhodná při páskování např. boxů se zásilkami, exportním balením.

Páskování rolí po obvodu. Páskovače a páskovačky vhodné pro kulaté produkty mají svůj tvar přizpůsobený oblým povrchům. Páskovací stroje tohoto typu slouží k páskování rolí papíru, svitků plechu, skupin profilů, skupin trubek, etc.

Příčné páskování produktů s aplikací podkladových a překryvných ochranných hranolů. Speciální způsob páskování se hodí pro páskování dřevěných desk, dřevotřískových desek a všude tam, kde poškození vázací páskou není přípustné.

Páskování produktů s uzavřeným obvodem. Páskovací stroje jsou přizpůsobeny páskování uzavřeného obvodu tak aby poskytly maximální výkon pro páskování cívek pásky, svitků plechu, cívek s vázací páskou, svazků kabelů, návinů drátů.

Křížové páskování paletizovaných produktů s aplikací příklopu a s lisovacím mechanismem. Ochranná funkce příklopu se využívá při páskování např. papíru, tiskovin, časopisů, knih paletizovaných na podkladové paletě. Lisovací mechanismus páskovacího stroje zajistí zmenšení objemu produktu nebo stabilizaci před zapáskováním.

Příčné páskování paletizovaných produktů s aplikací příklopu a s lisovacím mechanismem. Ochranná funkce příklopu se využívá při páskování např. stohu listů papíru, tiskovin, časopisů, knih paletizovaných na podkladové paletě. Lisovací mechanismus páskovacího stroje zajistí zmenšení objemu produktu nebo stabilizaci před zapáskováním.

Příčné páskování produktů s aplikací podkladových hranolů a překryvných ochranných rožků. Další způsob páskování s ochrannými rohy se hodí pro páskování dřevěných desek, dřevotřískových desek a všude tam, kde poškození vázací páskou není přípustné. Páskovacím strojem je možné zapáskovat i stohy

Křížové páskování nepaletizovaných produktů. Páskovací stroje jsou speciálně navrženy pro hutní průmysl a zajišťují obvykle páskování stohů plechu, stohů ocelových výlisků ocelovou vázací páskou.

Křížové páskování produktů s aplikací podkladových hranolů. Způsob páskování se hodí pro páskování dřevěných desek, dřevotřískových desek, stohů řeziva a všude tam, kde poškození produktu stykem se zemí při stohování není přípustné.

Příčné páskování nepaletizovaných produktů. Páskovací stroje tohoto typu slouží k páskování stohů trubek, skupin dřevěných nebo kovových profilů, etc.