Jednotka úpravy vzduchu ORGPAPACK
Jednotka úpravy vzduchu ORGPAPACK

Jednotka úpravy vzduchu je príslušenstvo pre pneumatické páskovačky. Jednotka úpravy zaistí vysušenie privádzaného vzduchu, primastenie vzduchu pre mazanie pneumatického náradia a v neposlednom rade aj tlakovú reguláciu pre ochranu strojčeka pred veľkým alebo nízkym tlakom.

ONLINE NÁKUP

Jednotka úpravy vzduchu